Urbis ziet sport als een belangrijk middel voor mensen om zowel fysiek als mentaal gezond te blijven. Momenteel doen we onderzoek naar de bereikbaarheid van voorzieningen voor verenigingssporten, omdat deze voor verschillende kwetsbare groepen onvoldoende is. We doen dit met het Fonds voor de Creatieve Industrie en in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het doel van ons onderzoek is om een toolbox samen te stellen die de bereikbaarheid van sportvoorzieningen verbetert. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in andere steden.

Maar naast plannen maken en onderzoeken doen leveren we ook graag directe actie. Daarom zijn we sponsor van Volley Zuid. Onlangs overhandigde Petra de nieuwe spelersshirtjes voor de jeugdteams.