Op de valreep van 2023 gaf Van Wijnen met een spetterende vuurwerkshow het startschot voor de bouw van Bentwijck, waar Urbis het stedenbouwkundig en landschappelijk plan heeft gemaakt. De toekomstige bewoners werden feestelijk onthaald in een grote feesttent op het bouwterrein, wat tegelijk een mooi moment was om op een gezellige manier hun nieuwe buren te leren kennen.

De woningen waren in zeer korte tijd verkocht, wat in de huidige markt heel bijzonder is. Energieneutrale woningen zijn natuurlijk in trek, maar de dorpse verkaveling en het groene karakter van de nieuwe wijk hadden hieraan volgens onze opdrachtgever zeker bijgedragen. Leuk om de complimenten van verschillende bewoners op ons plan te horen. We gaan de realisatie van Bentwijck op de voet volgen!