Urbis is met het project ‘Sport Verbindt’ geselecteerd voor de open oproep ‘Wegen naar Welzijn’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De focus van de open oproep ligt op de mobiliteitstransitie en de mogelijkheden om het bredere welzijn in Nederland te verbeteren. In ons onderzoek focussen we ons samen met de experts van de gemeente Rotterdam op de problematiek rondom de bereikbaarheid van sportvoorzieningen voor kwetsbare groepen. Sport draagt in verschillende opzichten bij aan de fysieke en mentale gezondheid. De sportvoorzieningen zijn echter niet altijd voor iedereen goed bereikbaar.

Het doel van het project is om innovatieve (ruimtelijke) interventies en strategieën te ontwikkelen die de toegankelijkheid van deze voorzieningen op een duurzame en toekomstbestendige manier vergroten.

Meer informatie over de aankondiging van het Stimuleringsfonds en de selectie van ‘Wegen naar Welzijn’-projecten is te vinden op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie