Project Description

Rotterdam Stieltjesplein

Een fietstocht door Rotterdam-Zuid leidde tot de ambitie het Stieltjesplein te vergroenen, een initiatief passend binnen de vergroeningsopgave van de gemeente. Vanuit onze analyse van de knelpunten en het huidige gebruik van het plein hebben we in overleg met de ontwerpers en beheerders van de gemeente verschillende ontwerpvarianten getekend die voorgelegd zijn aan de bewoners. Tijdens de participatieavond kwam vanuit de bewoners een positieve reactie op het vergroenen van het Stieltjesplein en voor het plaatsen van een historisch bord.
In samenspraak is uiteindelijk gekozen voor de variant met een mix van bestaande bomen en ‘nieuwe’ bomen uit het Bomendepot. Dit is niet alleen duurzaam, maar biedt ook de kans om grotere bomen aan te planten die direct al een mooi beeld opleveren en de biodiversiteit te vergroten.  Door groeiplaatsverruiming en groeiplaatsverbetering krijgen de bestaande en nieuwe bomen de ideale omstandigheden om uit te groeien tot mooie volwassen exemplaren.

Ook de input van ondernemers is meegenomen in het voorlopige ontwerp. Er komen verschillende groene stallingsvakken en een algemene fiets- en scooterparkeerplaats voor bezoekers. Het Stieltjesplein krijgt uiteindelijk in plaats van stenig een groen en samenhangend karakter.

client Gemeente Rotterdam
assignment Buitenruimte ontwerp
program
team Petra Sala, Audrey Coert, Vera Kuipers
collaboration
year 2021
images Urbis
themes        Klimaat en vergroening, openbare ruimte, participatie