Sport Verbindt

Bekijk/download de toolbox here

Sporten in teamverband biedt vele voordelen, daarom zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn om hieraan deel te nemen. Een goede bereikbaarheid van sportvoorzieningen nu en in de toekomst is daarbij belangrijk. In de praktijk laat de bereikbaarheid echter vaak te wensen over.

Daarom heeft Urbis in samenwerking met Gemeente Rotterdam en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de toolbox ‘Sport Verbindt’ ontwikkeld. Dit ‘handboek’ is gebaseerd op ons ontwerpend onderzoek. Hierin gaan we in op de achterliggende oorzaken van de bereikbaarheidsproblematiek, welke kwetsbare groepen hiermee te maken krijgen en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om de bereikbaarheid te verbeteren. Drie sportvoorzieningen in Rotterdam (Vreelust, Olympia en NV80) worden als case study gebruikt om de bereikbaarheid naar sportvoorzieningen te onderzoeken.

Interventiecatalogus
De toolbox biedt een overzicht van 15 interventies die kunnen worden ingezet om de bereikbaarheid van sportvoorzieningen te vergroten en toekomstbestendig te maken. Voorbeelden hiervan zijn ‘de sportvoorziening als baken’, ‘de sportverkeerszone’ en ‘de mobiliteitscoöperatie’. Beleidsmakers en ontwerpers krijgen hiermee meer inzicht in de huidige situatie en in de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de sportvoorzieningen te verbeteren. ‘

assignment ontwerpend onderzoek
team Audrey Coert, Anke van Eijck, Lennart van Heijningen, Jilles van der Maden
collaboration Gemeente Rotterdam, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
year 2023-2024
images Urbis
themes onderzoek, toolbox, mobiliteit, vervoer, sport, sportvoorziening, mobiliteitstransitie, vervoersarmoede