Stadserf Schiedam

Urbis heeft een ruimtelijke verkenning gedaan naar mogelijkheden om het Stadserf en de omgeving aantrekkelijker en levendiger te maken. Momenteel bestaat het Stadserf uit veel leegstaande bebouwing die functioneel moeilijk in te vullen is. Ook de openbare ruimtes missen verblijfskwaliteit en worden hierdoor niet optimaal gebruikt.

Bijzonderheden in de locatie zijn het Theater aan de Schie en de ruïne van Huis te Riviere. In de huidige situatie zijn deze ondergeschikt aan de omgeving. Door deze beter bereikbaar en zichtbaar te maken vanaf de Broersvest, een belangrijke historische structuur van Schiedam, krijgen deze een logischere integratie met de stad.

Om het gebied verder te verlevendigen worden er appartementen toegevoegd. Deze zijn in hoogte en vorm afgestemd met omgeving. De openbare ruimtes worden opgedeeld in een samenhangende reeks van pleinen en parken met een aantrekkelijke route tussen het station en binnenstad.

client gemeente Schiedam
assignment ruimtelijke verkenning
program theater, stadskantoor, appartementen
team Donald Lambert (ontwerp), Kate Unsworth, Lennart van Heijningen
year 2019 - ongoing
images Urbis
themes        transformatie, woningbouw, binnenstad, vergroening, openbare ruimte