Maastricht Limmel – Nazareth

Op de locatie van het voormalige Hoolhoes ontwierp Urbis samen met B+B een masterplan voor het nieuwe hart van de wijken Limmel en Nazareth in Maastricht Noord-Oost. Het centrum vormt het sluitstuk van de vernieuwing van Maastricht-Noord-Oost. Hier worden alle voorzieningen voor Limmel en Nazareth samengebundeld. Je vindt er winkels, wonen, zorg, horeca en een brede school.

In het openbare gebied zijn een aantal belangrijke ingrepen gerealiseerd.  Om de barrière van het spoor te beslechten is een ongelijkvloerse spoorkruising gerealiseerd, waardoor Limmel minder geïsoleerd is komen te liggen. De hoogspanningskabels die in het verleden Limmel domineerden en een negatieve uitstraling aan de omgeving gaven zijn onder de grond gebracht.
In het noorden is Limmel gekoppeld aan de Kanjelzone. Het gebied is omgevormd tot een landschapspark dat uitloopt in het heuvelland. Ook is er een verband gelegd tussen de campus van de Hotel Management School Maastricht dat in de Kanjelzone ligt en het dorp, zowel fysiek als functioneel, zodat ze meer van elkaar gaan profiteren.

Het programma omvat 42 koopwoningen, een winkelcentrum met daarboven 28 sociale huurappartementen, een brede school, een spoortunnel, studentenhuisvesting voor de Hotel Management School Maastricht en het transformeren van een voormalig landgoed naar een park.

client Gemeente Maastricht, Servatius woningstichting, woningstichting Woonpunt
assignment Stedenbouwkundig ontwerp, herstructurering, buitenruimte, masterplan
program woningbouw, studentenhuisvesting, retail, horeca, school, spoortunnel, landschappelijk park
team Petra Sala, Pauline Bron, Fillipus van Leeuwen, Jaume Vidal
collaboration B+B
year 2009-2011, opgeleverd in 2022
images Urbis
themes stedelijke transformatie, woningbouw, retail, horeca, openbare ruimte, basisschool, ongelijkvloerse spoorkruising, participatie (Krachtwijk)