Station West Maassluis

Het gebied rondom Metrostation Maassluis-West kan zich in de toekomst ontwikkelen tot aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied. Het toevoegen van tussen de 375 en 500 nieuwe woningen en het verbinden van bestaande sfeermakers brengt veel potentie. Zo wordt het gebied een levendig stadsdeel en een waardige entree tot Maassluis-West. Het project heeft een Woningbouw impuls subsidie toegezegd gekregen in 2024.

Er zijn vijf hoofdambities voor de wijk opgesteld:

  1. Stedelijke woonwijk
  2. Gezonde en sociale buurt
  3. Ruim baan voor voet en fiets
  4. Biodiverse en klimaatadaptieve buitenruimte
  5. Innovatieve en energieneutrale ontwikkeling

In de omgeving van station Maassluis-West onderscheiden we drie zones

De eerste zone is het Koningshofplein en bevindt zich op de huidige parkeerplaats tussen theater Koningshof en winkelcentrum Koningshoek. Deze plek heeft potentie om een levendige ontmoetingsruimte voor Maassluis te worden, waar ruimte is voor de wekelijkse markt en jaarlijkse evenementen.

De tweede zone is het stadhuispark en is in tegenstelling tot de eerstgenoemde zone een oase van rust en geborgenheid. Dit park kan uitgebreid worden door de huidige stadhuistuin openbaar toegankelijk te maken. Het park kan ook verbonden worden met andere groenstructuren zoals het Lepelaarsplantsoen en rondom de Merellaan en Mozartlaan.

De derde zone is het Stationsplein. In de toekomst kan deze zone uitgroeien tot een stedelijke knoop met een aangename verblijfskwaliteit. Het Stationsplein en de bebouwing hieraan kunnen het visitekaartje van voorzieningencluster Koningshoek vormen.

client Gemeente Maassluis
assignment Ontwerpend onderzoek, gebiedsvisie, stedenbouwkundig en buitenruimte ontwerp
program 375 – 500 woningen, sportzaal, stationsfaciliteiten
team Petra Sala, Lennart van Heijningen, Vera Kuipers, Audrey Coert
collaboration Rebel Group (Grex)
year 2021-heden
images Urbis
themes Woningbouw, klimaat en duurzaamheid, stations voorzieningen