Kapelpolder Maassluis

Kapelpolder is een verrassend gebied met een sterk eigen karakter, maar momenteel ontbreekt de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Het gebied is een lappendeken van verschillende functies, typologieën en bouwstijlen. Door grote geprivatiseerde terreinen is de wijk geïsoleerd en slecht toegankelijk.

Urbis heeft in een opdracht van de gemeente Maassluis een gebiedsvisie voor de wijk Kapelpolder opgesteld. Deze visie is het ruimtelijke en programmatische kader voor de transformatie naar een gemengde, levendige en duurzame buurt. Door het uitplaatsen van een aantal (grootschalige) bedrijven ontstaat er ruimte voor 500-800 woningen en enkele voorzieningen. Het bestaande langzaam verkeersnetwerk wordt aangevuld met nieuwe paden, doorsteken en autoluwe straten. Deze liggen niet alleen tussen de bouwblokken, maar ook hier binnen. De kade langs de karakteristieke haven wordt volledig openbaar toegankelijk en vormt onderdeel van een fijnmazig nieuw te ontwikkelen langzaam verkeersnetwerk. De binnenstad is makkelijker te bereiken door de nieuwe brug over de haven. Door deze ingrepen wordt Kapelpolder goed doorwaadbaar en wordt het aantrekkelijk om te fietsen of lopen.

Klimaatbestendigheid is een belangrijk uitgangspunt in de visie. De hoeveelheid verhard oppervlak wordt flink gereduceerd en regen wordt waterwijs afgevoerd. In de gebiedsvisie zijn hiervoor meetbare kaders vastgelegd. De beplanting is gevarieerd in opbouw en soorten en draagt bij aan de biodiversiteit. Het ontwerp van de openbare ruimte en de bouwblokken houdt rekening met het bieden van voldoende schaduw tijdens warme zomerdagen.

client Gemeente Maassluis
assignment Gebiedsvisie, atlas openbare ruimte
program 500-800 woningen, school met kdv, gezondheidscentrum, werklocaties, passantenhaven
team Petra Sala, Audrey Coert, Lennart van Heijningen, Erika Loria
year 2022-heden
images Urbis
themes transformatie, verdichting, natuurinclusief, vergroening, herbestemming, klimaatbestendigheid, strategische ontwikkelkaders