Groen schoolplein OBS De Cirkel

Samen met de kinderen hebben we een groen schoolplein ontworpen dat uitnodigt tot bewegen en ontdekken.
Door het bestaande voetbalveld te draaien en slim dubbelgebruik te introduceren, ontstaat een verbinding tussen het speelplein en de openbare groenstrook en komt ruimte vrij voor nieuwe speeluitdagingen. Gevarieerde beplanting deelt het plein op in verschillende speelsferen die via verschillende routes verbonden zijn.

client OBS de Cirkel
assignment groen schoolplein
program
team Audrey Coert
collaboration
year 2015
images Land-made
themes spelen, speelaanleidingen, beplanting