Wij hebben het ontwerpend onderzoek ‘Sport Verbindt’ afgerond!

Sporten in teamverband biedt vele voordelen, daarom zou het voor iedereen mogelijk moeten zijn om hieraan deel te nemen. Een goede bereikbaarheid van sportvoorzieningen nu en in de toekomst is daarbij belangrijk. In de praktijk laat de bereikbaarheid echter vaak te wensen over.

Daarom heeft Urbis in samenwerking met Gemeente Rotterdam en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de toolbox ‘Sport Verbindt’ ontwikkeld. Dit ‘handboek’ is gebaseerd op ons ontwerpend onderzoek. Hierin gaan we in op de achterliggende oorzaken van de bereikbaarheidsproblematiek, welke kwetsbare groepen hiermee te maken krijgen en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om de bereikbaarheid te verbeteren.

De toolbox biedt een overzicht van 15 interventies die kunnen worden ingezet om de bereikbaarheid van sportvoorzieningen te vergroten en toekomstbestendig te maken. Beleidsmakers en ontwerpers krijgen hiermee meer inzicht in de huidige situatie en in de mogelijkheden om de bereikbaarheid van de sportvoorzieningen te verbeteren.

Bekijk/download de toolbox here