Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is positief over de door Urbis ontwikkelde gebiedsagenda’s. Deze dynamische instrumenten koppelen thema’s als waterveiligheid, klimaatbestendige leefomgeving, bodemdaling en waterkwaliteit aan strategische ontwikkelingen in de regio.
Meer info over dit project.