Urban design is for people!

De nieuwe opgave moet altijd leiden tot het verbeteren van de leefomgeving van ons allen. We werken vanuit de bestaande omgeving, de context van de opgave. Door middel van analyses komen de kwaliteiten van een plek naar boven en kunnen uitgangspunt worden voor de toekomst. De openbare ruimte is voor ons de drager. Dit biedt de mogelijkheid om aan te sluiten op het reeds bestaande netwerk van groen, buitenruimtes en infrastructuur. Door middel van een goede inrichting en uitstraling lift ook de omgeving van het plangebied mee in de nieuwe ontwikkelingen.

A project is successful when all parties are pleased. We take pride in what we have accomplished and we'll continue to focus on the liveability of the city and the living environment of the people.

Sustainability

At Urbis, sustainability starts with a vision on the assignment at the highest scale. By designing a framework of public spaces, a clear structure arises. This way the plan maintains its readable and clear structure in the long run. During the last years, Urbis acquired and practiced much knowledge about the relation between urban design and environmental contours.

Water

In the past years, Urbis dealt a lot with the relation between living, working and the water. Inspired by the current water task, we studied a lot on new concepts in this field. Facing the increasing problems dealing with water and the climate change in the long term, Urbis is determined to carry out these concepts in the urban planning.

Participation

In onze projecten hebben we te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar is cruciaal voor het welslagen van een project. Wij hebben veel ervaring met verschillende soorten (bewoners)participatie zoals het coördineren van werk- of klankbordgroepen, het organiseren van informatiemarkten of werkateliers, het opstellen van enquêtes en het organiseren van excursies.

Urbis was founded in 1987 by Donald Lambert MSc. Since that time, Urbis worked on a continuous stream of projects, with an emphasis on interventions in the existing city. Nowadays, this is an impressive list with over 500 assignments, varying from low-scale urban projects to large regional visions. In 1992, Urbis and Kraaijvanger Architecten associated to an office for architecture and urban design, Kraaijvanger • Urbis. After 15 years of intensive cooperation, the complete division urban design continued as an independent company, called Urbis. In 2008, Petra Sala joined as partner in Urbis. Since then, Donald and Petra are the managers of the Urbis team,consisting of urban developers, technical designers and landscape designers. Since 2016 we are located in the historical monument of the Heineken Brewery Office in Rotterdam.