Het Raaksterrein is een complexe binnenstedelijke locatie op de grens van de historische binnenstad van Haarlem. Het ontwerp bestaat uit een herstructurering van een gebied dat in het verleden werd gedomineerd door een parkeergarage en twee middelbare scholen. Urbis was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp, het buitenruimte ontwerp en de supervisie over de architectuur.
Het plan kent een rijk en gevarieerd programma, in een mix van renovatie van 19e eeuwse gebouwen (voormalige HBS-B en de Wijnkerk) en hedendaagse architectuur, die qua schaal en materiaalgebruik zorgvuldig aansluit op de historische binnenstad.

Met de doorbraak naar de Gedempte Oude Gracht is een logische relatie gelegd tussen het nieuw gerealiseerde centrale plein (Hortusplein) en de Haarlemse binnenstad. Vanaf dit centrale, levendige stadsplein is een grote ondergrondse parkeergarage van 1.000 plaatsen ontsloten. Rondom het plein zijn diverse horecafuncties, waaronder een lokale bierbrouwerij (Jopenbier) die zich heeft gevestigd in de Wijnkerk. Behalve het Hortusplein is er nog een hof gerealiseerd, een collectieve ruimte tussen twee blokken met appartementen. Tussen het Hortusplein en de Gedempte Oude Gracht is een autovrije straat (Drossestraat), met daaraan winkels. Aan de singelzijde zijn een bioscoopcomplex en het Stadskantoor Haarlem gevestigd.

De hoek Wilhelminastraat/Zuiderstraat kwam door de crisis lange tijd niet van de grond. Ruim 20 jaar na de 1e stedenbouwkundige pennenstreek is in 2018/2019 voor deze laatste bouwkavel een tender uitgeschreven. Inmiddels is het ontwerp (De Lantaarn en Vesteblok) van architect Geurst en Schulze met een inrichtingsplan van bureau Hosper voor het tussengelegen pleintje gerealiseerd waarmee het stedenbouwkundig plan na 25 jaar is afgerond.

Het gebied wordt intensief gebruikt, zowel door bewoners als bezoekers van de binnenstad. De zonnige, rustige ligging zo dichtbij de binnenstad, de (ondergrondse) parkeermogelijkheden voor zowel de auto als de fiets en de aanwezigheid van horeca, winkels en het bioscoopcomplex maken het tot een gewilde plek om te verblijven.