Uncategorized

/Uncategorized

Even voorstellen: Kate

Toen ik voor het eerste van het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam hoorde dacht ik meteen: dit is echt iets voor mij. De kans om binnen 2 jaar bij 4 verschillende werkgevers aan de slag te gaan en zo diverse ervaringen opdoen leek me zowel uitdagend als spannend. Het traineeship is opgericht door de beroepsverenigingen BNSP en NVTL samen met Stichting Professional Experience Programme (PEP). Het biedt een unieke kans aan jonge ontwerpers (stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten) om hun beroepservaringsperiode te doorlopen – een 2-jarige praktijkperiode die sinds 2015 verplicht is om de titel van stedenbouwkundige te mogen voeren. Als een van de 3 deelnemers van het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam II ga ik in de komende 2 jaar de praktijk ervaren vanuit zowel grote als kleine bureaus als bij de gemeente. Erg leuk, omdat ik het belangrijk vind om een breed begrip van het vak en verstand vanuit verschillende perspectieven te hebben en om goed om te gaan met de complexe stedelijke opgaven waarvoor we staan. Het is geen geheim dat het ook deels een persoonlijke zoektocht is naar mijn plek in het veld, en hoe en waar ik het meest van waarde kan zijn. Zodoende vind je me hier, bij Urbis, mijn eerste werkplek van het traject, terwijl de andere trainees aan de slag zijn gegaan bij KuiperCompagnons en BGSV. En ik ben hier echt aan het genieten. Ik ben diep betrokken bij verschillende projecten en ik leer heel veel van mijn collega’s. Naast mijn dagelijkse werk ga ik ook een keer in de maand op stap met jonge ontwerpers vanuit heel Nederland, elke keer naar een andere interessante plek voor lezingen en workshops, als onderdeel van de PEP. Erg leerzaam en een mooie kans om ervaringen [...]

Aan de slag voor Kanaleneiland-Transwijk

Urbis is verheugd de gemeente Utrecht en de woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal te mogen ondersteunen in hun gezamenlijke doel om een omgevingsvisie voor de wijk Kanaleneiland-Transwijk te maken. We brengen de wijk in kaart en fungeren als klankbord voor alle partijen. Uiteraard zullen we ook een bijdrage leveren middels onze ervaring en kennis en een stedenbouwkundige visie. Het doel is het uitzetten van de toekomstrichting op hoofdlijnen, oftewel de langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van het gebied. Hierin behandelen we onderwerpen als gezond stedelijk leven, duurzaamheid en energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid en klimaatadaptatie.

Urbis op excursie in Vlaanderen

Eind september bezochten wij met ons hele team Vlaanderen, waar we een aantal interessante binnenstedelijke herstructureringen en landschapsontwikkelingen bezochten. Zo zagen we o.a. het cultureel centrum Krook in Gent, bezochten we de herstructurering Vaartkom in Leuven en waaiden we uit op de kades van Antwerpen, waar een opvallende landschapsontwikkeling gaande is. Ook bekeken we het prachtige autoluwe voormalig Militair Hospitaal terrein, een groene woon-oase in de binnenstad van Antwerpen. Met veel inspiratie in onze hoofden werken we nu vanuit ons kantoor in hartje Rotterdam weer verder aan onze huidige stedenbouwkundige vraagstukken en opdrachten in binnen- en buitenland. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

oplevering Scheveningen Haven

De eerste blokken van Scheveningen Haven zijn opgeleverd en bewoond! Vanuit de lucht zijn mooie foto's gemaakt waarop je duidelijk de binnenhoven en appartementen kunt zien. Urbis was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en de kwaliteitsbewaking via het Qteam, dit in samenwerking met de gemeente Den Haag. Voor meer informatie over ons project zie: https://www.urbis.nl/portfolio-items/den-haag-scheveningen-haven/ architecten: LEVS, Broos de Bruin, BBVH

Bijlmerexpositie geopend!

Op vrijdag 16 november is in het Bijlmermuseum in Amsterdam een expositie geopend. Hier is te zien hoe de Bijlmer is ontstaan en hoe deze zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Donald Lambert heeft, met een presentatie over het werk dat Urbis gedaan heeft voor de Bijlmer, de expositie geopend. De expositie was te bezoeken tot 15 januari 2019 in het Bijlmermuseum: Grubbehoeve 38, 1103 GH Amsterdam

Groenewoud gaat van start!

Urbis ontwerpt het stedenbouwkundig plan van Groenewoud in Utrecht. Op maandag 3 september wordt voor het eerst in contact getreden met het publiek over de invulling. Zie ook de link onder aan de pagina. Groenewoud wordt een nieuwe buurt in Utrecht met veel groen en water. Hier komen verschillende gezinswoningen en appartementen. Het gebied ligt direct aan het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de noordkant van het kantoorlocatie Papendorp. De wijk verbindt Leidsche Rijn en Kanaleneiland. Langs het kanaal ben je zo in Leidsche Rijn Centrum en via de Prins Clausbrug kom je in Kanaleneiland. Op het terrein waar Groenewoud komt, staat nu nog de asfaltcentrale. De asfaltcentrale gaat weg, maar ontwikkelaar Loostad kijkt of (een deel van) het gebouw kan blijven staan met een andere invulling. Geïnteresseerden wordt gevraagd om mee te denken over het stedenbouwkundig plan van deze prachtige toekomstige woonwijk. Hier bieden we 1.000 tot 1.500 huishoudens een nieuwe plek in Utrecht. De gemeente organiseert samen met Loostad een inloopavond. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden een mening, reactie en ideeën geven over de invulling van Groenewoud. Iedereen is welkom om mee te praten. Urbis ontwerpt samen met Buro Sant en Co landschapsarchitectuur en Kraaijvanger Architects het stedenbouwkundig plan Groenewoud in Utrecht. In opdracht van Loostad bv, in overleg met Gemeente Utrecht. Volg de link voor meer informatie.

Urbis bezoekt het Ruhrgebied

Het team van Urbis was twee dagen in het Ruhrgebied om inspiratie op te doen! We hebben verschillende projecten bezocht waaronder woningbouw, herontwikkeling en landschapsparken. In Essen hebben we onder andere de ThyssenKrupp campus aangedaan. Dit is het hoofdkwartier van de gelijknamige staalfabrikant die verschillende kantoorgebouwen in een landschapspark heeft laten aanleggen. In Duisburg bezochten we de Innenhafen, een voormalig binnenhavengebied dat inmiddels een binnenstedelijke wijk is geworden. Het Rheinpark net buiten de stad is een landschapspark dat aangelegd is op het terrein van een voormalige staalfabriek aan de rivier. In Dortmund was een rondleiding georganiseerd in een complex van een woongenootschap ‘Am Tremoniapark’. Ook bezochten we hier de Phoenixsee; een wijk rondom een kunstmatig aangelegd meer op vervuilde grond. Hier werd, ook dankzij het mooie weer, duidelijk hoe de steden in het Ruhrgebied langzaam transformeren van industriegebied naar schone en gezonde steden.

eerste sleutel Emerald in de Bijlmer

Op 22 maart is de eerste sleutel uitgereikt aan de bewoners van Emerald, in de D-buurt in de Bijlmermeer te Amsterdam. Deze feestelijke bijeenkomst, in het bijzijn van dagelijks bestuurder Vyent, Jagersma (belegger Achmea) en directeur van ontwikkelaar AM Huikeshoven, markeert de oplevering van een deel van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Emerald wordt een nieuwe woonwijk gelegen tussen de Daalwijkdreef en Egoli in de E-buurt in Amsterdam Zuidoost. Het plan omvat 76 koopwoningen, waaronder 46 rij- en hoekwoningen, 24 twee-onder-een-kapwoningen, zes appartementen en vijf vrije kavels. Daarnaast worden honderd vrije sector huurwoningen gerealiseerd in het middeldure segment. De architect van het plan is Steenhuis Bukman. Urbis was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig masterplan en de supervisie (D. Lambert). Het plan is tijdens de crisis op onderdelen aangepast om meer grondgebonden woningen te kunnen realiseren. Voor meer informatie over ons project zie: https://www.facebook.com/pages/Emerald/595459693931362/

Quartier Stuff-Grünewald Luxemburg stad

Eind 2015 is een event georganiseerd waarin de mogelijkheden voor de ontwikkeling van o.a. een hotel in de wijk Grünewald in Luxemburg stad is besproken met de inwoners van de wijk. Participatie over de inrichting van een bewonersplein en de indeling van de plot kwamen ook aan de orde. Men kon ook stemmen voor bepaalde voorstellen. Er kwamen veel bezoekers op af. Urbis was aanwezig in een van de tenten om de bewoners te informeren. Zie ook de facebook pagina:

presentatie van de historische atlas Delft

Op 23 oktober vond de boekpresentatie plaats van de historische atlas van de stad Delft. De auteur Stef van der Gaag overhandigde een eerste exemplaar aan de wethouder en aan de Rector Magnificus van de T.U. Delft. Vanaf die datum is het boek ook te koop in de boekwinkels. De middag werd door de stadsbouwmeester van delft (Wytze Patijn) en de directeur van Museum Rotterdam (Paul van de Laar) gepresenteerd. De plattegrond van Delft, ontstaan in een veenontginningslandschap, is bepaald door de afvoer van water. Een gedolven waterloop, Oude Delft genaamd (vroeger: de Delf) maakt de verbinding tussen de Vliet en de Schie. Bijna loodrecht daarop liggen de evenwijdig lopende kavelsloten. Het vroege belang van Delft te midden van de Hollandse steden blijkt in de Gouden Eeuw uit haar derde plaats in de rij van stemhebbende steden. De stad was met haar militaire magazijnen en werkplaatsen een ware wapenplaats. Dankzij het ‘eigen’ Delfshaven was Delft ook vertegenwoordigd in de colleges van de Admiraliteit van de Maeze en de Grote Visserij. De opbloei was in de veertiende eeuw begonnen met de bier- en de textielproductie. In de vijftiende eeuw werd Delft vooral een echte ‘bierstad’, maar het brouwen op zijn beurt begon in belang af te nemen toen het fameuze ‘Delfts blauw’ opkwam. In de negentiende eeuw werd Delft een echte fabrieksstad. En ook de komst van een nieuwe nationale ingenieursopleiding zou verstrekkende gevolgen hebben. Na 1945 groeiden bevolking, industrie en Technische Universiteit explosief, wat vroeg om grote gebiedsuitbreidingen. Al deze ontwikkelingen, van veenontginning en eerste stedelijke opbloei tot heden, worden zichtbaar gemaakt in het in deze atlas bijeengebrachte en toegelichte kaarten ander beeldmateriaal. ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm rijk geïllustreerd [...]