Wegens een groeiend opdrachtenpakket in binnenland en Luxemburg, zoeken wij ter versterking van ons team :

Een senior stedenbouwkundige / landschapsarchitect met affiniteit voor acquisitie.

Urbis is een stedenbouwkundig en landschapskundig ontwerpbureau, het bureau is gevestigd in het centrum van Rotterdam in het Heinekenkantoor. Urbis geeft adviezen over de volle breedte van het stedenbouwkundig en landschapskundig vakgebied, op verschillende schaalniveaus. Binnen dit werkterrein heeft het bureau zich toegelegd op de toekomstige opgave, de herstructurering van het stedelijk gebied: de (historische) stadskernen, de 19e- en 20e-eeuwse woonwijken en de periferie van steden en dorpen.

Wegens een groeiend opdrachtenpakket in binnenland en Luxemburg, zoeken wij ter versterking van ons team :
Een senior stedenbouwkundige / landschapsarchitect met affiniteit voor acquisitie.

Wij denken daarbij dat de kandidaat over de volgende kwaliteiten moet beschikken:

-Goede ontwerpvaardigheid. De meest vanzelfsprekende vaardigheid van een volgroeide stedenbouwkundige of landschaparchitect.
-Ondernemerszin. Het werken in een klein adviesbureau vraagt om een brede aanpak van allerhande zaken. Onze organisatie is relatief plat georganiseerd, waardoor de werkzaamheden geen strenge hiërarchie kennen, maar er sprake is van een open samenwerking.
-Visie op de toekomst. De stedelijke samenleving van de toekomst is bij alle vraagstukken die wij krijgen voorgelegd van groot belang. Ons bureau wordt verwacht hierin leidend te zijn.
– Verbeeldingskracht en presentatie van eigen ontwerpen. De uitstraling van de projecten en hun bedoelingen dienen op verrassende en uiteenlopende wijze kunnen worden weergegeven.
– Beschikken over een eigen netwerk en in staat zijn (eventueel op termijn) middels acquisitiewerkzaamheden opdrachten te verwerven.

Door het recente turbulente verleden in de praktijk van ons vak, hebben er de afgelopen 10 jaar grote verschuivingen plaatsgevonden ten opzichte van de situatie van stedenbouwkundigen binnen bureaus en overheden. Kandidaten zitten niet meer op de plekken , waarop ze vroeger verwacht werden. Het is ook om die reden dat wij met open vizier zullen kijken naar reacties vanuit onverwachte hoek. Ook is het mogelijk om kleine ZZP organisaties te integreren in de verwezenlijking van deze vraag.

Wij vragen een enthousiast teamlid, met een brede interesse voor zijn of haar eigen vak en de daaraan verwante vakgebieden zoals landschapskunde en architectuur.
– Opleiding: T.U. Delft, L.U. Wageningen of Academie van bouwkunst, afstudeerrichting stedenbouw of landschapsarchitectuur
– minimaal 10 jaar werkervaring
– geïnspireerde ontwerphouding

Vloeiende beheersing van het Nederlands is een vereiste. Beheersing van Duits of Frans een pre.
PLEASE DO NOT APPLY IF YOU ARE NOT SPEAKING/WRITING DUCTH FLUENTLY.

Richt je sollicitatie naar:
mail@urbis.nl
Urbis bureau voor stadsontwerp
Crooswijksesingel 50F
3034 CJ Rotterdam
010 2175353