Met de verhuizing van Urbis naar het Heinekengebouw in Rotterdam krijgt de samenwerking tussen Urbis en Van Veen Architecten een structureel karakter. Door de krachtenbundeling kunnen de bureaus nu samen een full service product bieden aan opdrachtgevers: van stedenbouwkundig masterplan tot architectonische uitwerking op detailniveau en van gebouwtypologie tot buitenruimte.