District

/District

Boulevard Konrad Adenauer – Luxemburg stad

,

Eurocontrol Zone & Boulevard Konrad Adenauer Het plangebied is de locatie van de voormalige nationale bibliotheek van Luxemburg, het opleidingscentrum Eurocontrol (voor luchtverkeersleiders) en een strook open terrein langs de Boulevard Adenauer. Herontwikkeling door toevoeging van woningen maakt van het voormalige kantorengebied een meer gemixte wijk. Het ontwerp maakt het [...]

Lansingerland Meerpolder

, ,

Sinds 2014 is Petra Sala supervisor van de wijk Meerpolder te Berkel en Rodenrijs, in opdracht van gemeente Lansingerland. Ze helpt mee de laatste delen van deze wijk te realiseren. Hierbij is het doel vooral om goed aan te sluiten bij het bestaande, omdat het grootste gedeelte van de wijk [...]

Alkmaar Ringersterrein

, ,

Onderdeel van deze locatie is de monumentale Ringers chocolade fabriek en kijkt uit over de oude binnenstad. Op slechts 10 minuten loopafstand van het historische centrum en 5 minuten van het stadskantoor en winkels. Het ontwerp streeft naar een attractieve leefomgeving pal naast culturele en leisure functies en natuurlijk de [...]

Utrecht Centraal Station

, ,

Urbis heeft een reeks van projecten in elkaars verlengde aan de Westzijde van het centraal station van utrecht uitgevoerd, voor verschillende opdrachtgevers. Een stevig programma van gemixte functies en veel (OV)-infrastructuur en openbare ruimtes zijn in dit intensief gebruikte deel van Utrecht ingepast tot een bijzonder stedelijk knooppunt. De ontwerpen [...]

Den Haag Scheveningen haven

,

Na een voorselectie uit diverse bureau’s is in 2010 Urbis, bureau voor stadsontwerp, gevraagd voor het maken van het Stedenbouwkundig masterplan voor Scheveningen-Haven. Dit project is in 2011 afgerond en heeft de gemeenteraad overtuigd en is in 2012 vastgesteld. Vervolgens heeft Urbis, i.s.m. het Ingenieursbureau van de gemeente, de opdracht [...]

Kennedy Süd Luxemburg-stad

, ,

De te ontwikkelen wijk Kennedy Süd is gesitueerd aan een invalsweg van Luxemburg-stad, een voormalige snelweg die is herontwikkeld tot een stedelijke boulevard, de Avenue J.F. Kennedy. Het ontwikkelen van het stedelijk leven op en aan deze boulevard is een belangrijke doelstelling voor de nieuwe stadswijk. De inzending ‘Promenade des [...]

Haarlem Raaks

, , , ,

Het Raaksproject is het resultaat van een besloten prijsvraag,eind 1997 uitgeschreven door de stad Haarlem , en in 1998 gewonnen door de opdrachtgevers combinatie i.s.m. het stedenbouwkundig bureau Urbis. Het gaat om de ruimtelijke en functionele vernieuwing van een goed gesitueerde hoek van de historische binnenstad van Haarlem, dat in [...]

Heerhugowaard Stadshart

, ,

Herziening van 80-er jaren winkelmall en omgeving naar een nieuw stadshart voor een grote groeikern. Vergroting en uitbreiding van het winkelcentrum ,toevoeging van nieuwe functies zoals theater, stadskantoor en horecaplein. Verankering aan stationsgebied. Ontwerp voor een nieuwe stedenbouwkundige structuur en stadsplattegrond. Intensief overleg met de belanghebbenden. Beeldkwaliteit - sturing via [...]

Bijlmer Amsterdam

, ,

De vernieuwing van de Bijlmermeer is vrijwel direct begonnen na de oplevering van de eerste flats. Er was van meet af aan grote onvrede met de bewoning van dit masterplan. Jarenlang zijn de ingrepen erg adhoc van karakter geweest. De stedenbouwkundige vernieuwing startte voor het eerst in 1993 in Ganzenhoef [...]

Lupine Schiebroek Rotterdam

,

Het project Lupine behelst het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van een naoorlogse buurt in Schiebroek met portiek-etagewoningen en een winkelstraat met supermarkt. De Peppelweg is de belangrijkste winkelstraat van Schiebroek, ten noorden van de Kastanjesingel maakt de Peppelweg onderdeel uit van de 'Lupine-buurt'. Binnen de buurt waren 550 na-oorlogse [...]

Vinexlocatie Tolhek Pijnacker Zuid

, ,

Binnen de regio Haaglanden is Tolhek een van de meest complete Vinexlocatie; naast 1250 woningen (diverse typen en categorieën) komt er een randstadrailstation, een school, een winkelcentrum, een park en een nieuwe provinciale weg (N470). Tolhek sluit naadloos aan op de structuur van Pijnacker en de open, groene ruimte van [...]

Westergouwe

De gemeente Gouda bouwt ca 4000 nieuwe woningen. De ruimte zoekt Gouda aan de westzijde van de stad, in de deels verveende en drooggemaakte Zuidplaspolder. Daar is nog ruimte aanwezig en sluit een uitbreiding logisch aan op de structuur van Gouda. Met de ontwikkeling van deze nieuwe wijk, Westergouwe, wordt [...]

Olympisch Stadionterrein Amsterdam

,

Eind jaren ’90 wordt het huidige gebruik van het Olympisch Stadion beëindigd. In eerste instantie was sloop van het stadion en de bouw van 1.200 woningen op deze locatie uitgangspunt van de gemeente, vanwege het grote woningtekort in Amsterdam. De provincie Noord-Holland heeft echter het initiatief genomen om nogmaals te [...]

Centrum Delflandplein Amsterdam

,

Het centrum van het Delflandplein is aan vernieuwing toe. Het ontwerpvoorstel gaat uit van transformatie op verschillende niveau’s. Op de schaal van de regio, de schaal van de stad en de schaal van de buurt. Heel markant zijn de tweelingtorens die, precies in de bocht van de vernieuwde A10 gesitueerd, [...]

Utrecht Haarrijn

De locatie Haarrijn ligt op de grens van het Groene Hart en Leidsche Rijn. De ligging aan de rijksweg maakt het tot de entree van Utrecht komend vanuit het noorden. Op de locatie wordt een gemixt programma ontwikkelt van bedrijvigheid, wonen en recreatie. Kenmerkend voor het ontwerp zijn een langzame [...]

Maastricht Centrum Limmel-Nazareth

,

Het project behelst de herstructurering van de stadsdelen gelegen rondom de Rijksweg A2 door Maastricht als gevolg van de geplande ondertunneling van een groot gedeelte van het tracé en in het kader van de aanwijzing als Vogelaarwijk. In opdracht van de corporaties is gekeken wat het effect is op hun [...]

Almere Overgooi

,

Almere Overgooi is een nieuwe uitleg aan het veelkernige Almere, vaak genoemd als de meest Amerikaanse stad van Nederland. Overgooi vormt op zich geen nieuwe kern, het is suburbia. De locatie is on-Nederlands groot, zes landerijen maken plaats voor een zeer luxe woonwijk. Het terrein van 277 ha. (groter dan [...]

Amersfoort Vathorst

, ,

In de Vinexlocatie Velden 2 zijn naast ca 1.000 woningen tevens het (winkel-) en voorzieningencentrum en het station ingepast. Het ontwerp is gebaseerd op de onderliggende landschapstructuur bestaande uit een dekzandrug en kavelpatronen van weides. Cruciaal zijn de waardevolle houtwallen en groenstructuren die ingepast worden. De wijk heeft mede hierdoor [...]

Participatie

, , , ,

Urbis heeft zich gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en ingrepen in bestaande steden en dorpen. In deze projecten hebben we altijd te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Vaak zijn de plannen ingrijpend, daarom is de inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar cruciaal voor het welslagen van een project. In zeer [...]

Zandvoort Park Duinwijk

,

Park Duinwijk was de laatste substantiële uitbreiding van Zandvoort, dat door duinen en zee wordt ingesloten. Het bleek een van de meest spectaculaire. Hoogteverschillen van meer dan 5 meter zijn in het plan gedramatiseerd door vergezichten en bijzondere architectonische oplossingen. Een uiterst gevarieerd woonprogramma is heel compact en ruimtelijk gemixt [...]