City

/City

Lansingerland Meerpolder

, ,

Sinds 2014 is Petra Sala supervisor van de wijk Meerpolder te Berkel en Rodenrijs, in opdracht van gemeente Lansingerland. Ze helpt mee de laatste delen van deze wijk te realiseren. Hierbij is het doel vooral om goed aan te sluiten bij het bestaande, omdat het grootste gedeelte van de wijk [...]

Sittard-Geleen structuurvisie

,

Specifieke thema’s voor Sittard-Geleen zijn de ligging in drie landschappen: het Maasdal, het middenterras en het heuvelland. De aanwezigheid van twee snelwegen, het Julianakanaal, en het havengebied met veel industrie bij Born. Belangrijk is ook de invloed van DSM en Chemelot, een groot industriegebied in Geleen. Een aantal historisch belangrijke [...]

Kennedy Süd Luxemburg-stad

, ,

De te ontwikkelen wijk Kennedy Süd is gesitueerd aan een invalsweg van Luxemburg-stad, een voormalige snelweg die is herontwikkeld tot een stedelijke boulevard, de Avenue J.F. Kennedy. Het ontwikkelen van het stedelijk leven op en aan deze boulevard is een belangrijke doelstelling voor de nieuwe stadswijk. De inzending ‘Promenade des [...]

Maastricht Centrum Limmel-Nazareth

,

Het project behelst de herstructurering van de stadsdelen gelegen rondom de Rijksweg A2 door Maastricht als gevolg van de geplande ondertunneling van een groot gedeelte van het tracé en in het kader van de aanwijzing als Vogelaarwijk. In opdracht van de corporaties is gekeken wat het effect is op hun [...]

Leiden structuur visie

,

Het in nauw overleg/samenwerking met de gemeente tot stand brengen van een structuurvisie voor 2020 voor de stad Leiden. Hierin zijn zowel ruimtelijk-functionele als verkeerskundige kaders voor de toekomst neergelegd. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de regio. De regionale structuurvisie Holland Rijnland heeft een bijna parallelle ontwikkeling in de tijd [...]

Participatie

, , , ,

Urbis heeft zich gespecialiseerd in herstructureringsopgaven en ingrepen in bestaande steden en dorpen. In deze projecten hebben we altijd te maken met huidige bewoners, ondernemers c.q. gebruikers. Vaak zijn de plannen ingrijpend, daarom is de inbreng, informatievoorziening en begrip voor elkaar cruciaal voor het welslagen van een project. In zeer [...]