Project Description

Het project behelst de herstructurering van de stadsdelen gelegen rondom de Rijksweg A2 door Maastricht als gevolg van de geplande ondertunneling van een groot gedeelte van het tracé en in het kader van de aanwijzing als Vogelaarwijk. In opdracht van de corporaties is gekeken wat het effect is op hun bezit en welke herstructureringen moeten plaatsvinden de wijken te verbeteren. Een van de uitwerkingen is het centrumgebied Limmel-Nazareth en de Kanjelzone en campus van de Hotelschool. In dit centrum komen winkels, voorzieningen, een school en woningen. Onderdeel van het project is het maken van een spoortunnel die twee buurten met elkaar verbindt en de aanhechting aan de landgoederenzone aan de noordkant van Maastricht.

opdrachtgever Gemeente Maastricht, Servatius woningstichting, woningstichting Woonpunt
periode 2009 – 2011
ontwerp Petra Sala
projectteam Pauline Bron, Jaume Vidal en in samenwerking met B+B
type opdracht stedenbouwkundige uitwerking centrumgebied en herstructurering wijken;
i.s.m. B+B (alleen centrum Limmel Nazareth)
fotograaf Urbis, B+B