Uncategorized

/Uncategorized

vacature senior stedenbouwkundige of landschapsarchitect

Wegens een groeiend opdrachtenpakket in binnenland en Luxemburg, zoeken wij ter versterking van ons team : Een senior stedenbouwkundige / landschapsarchitect met affiniteit voor acquisitie. Urbis is een stedenbouwkundig en landschapskundig ontwerpbureau, het bureau is gevestigd in het centrum van Rotterdam in het Heinekenkantoor. Urbis geeft adviezen over de volle breedte van het stedenbouwkundig en landschapskundig vakgebied, op verschillende schaalniveaus. Binnen dit werkterrein heeft het bureau zich toegelegd op de toekomstige opgave, de herstructurering van het stedelijk gebied: de (historische) stadskernen, de 19e- en 20e-eeuwse woonwijken en de periferie van steden en dorpen. Wegens een groeiend opdrachtenpakket in binnenland en Luxemburg, zoeken wij ter versterking van ons team : Een senior stedenbouwkundige / landschapsarchitect met affiniteit voor acquisitie. Wij denken daarbij dat de kandidaat over de volgende kwaliteiten moet beschikken: -Goede ontwerpvaardigheid. De meest vanzelfsprekende vaardigheid van een volgroeide stedenbouwkundige of landschaparchitect. -Ondernemerszin. Het werken in een klein adviesbureau vraagt om een brede aanpak van allerhande zaken. Onze organisatie is relatief plat georganiseerd, waardoor de werkzaamheden geen strenge hiërarchie kennen, maar er sprake is van een open samenwerking. -Visie op de toekomst. De stedelijke samenleving van de toekomst is bij alle vraagstukken die wij krijgen voorgelegd van groot belang. Ons bureau wordt verwacht hierin leidend te zijn. - Verbeeldingskracht en presentatie van eigen ontwerpen. De uitstraling van de projecten en hun bedoelingen dienen op verrassende en uiteenlopende wijze kunnen worden weergegeven. - Beschikken over een eigen netwerk en in staat zijn (eventueel op termijn) middels acquisitiewerkzaamheden opdrachten te verwerven. Door het recente turbulente verleden in de praktijk van ons vak, hebben er de afgelopen 10 jaar grote verschuivingen plaatsgevonden ten opzichte van de situatie van stedenbouwkundigen binnen bureaus en overheden. Kandidaten zitten niet meer op [...]

Groenewoud gaat van start!

Urbis ontwerpt het stedenbouwkundig plan van Groenewoud in Utrecht. Op maandag 3 september wordt voor het eerst in contact getreden met het publiek over de invulling. Zie ook de link onder aan de pagina. Groenewoud wordt een nieuwe buurt in Utrecht met veel groen en water. Hier komen verschillende gezinswoningen en appartementen. Het gebied ligt direct aan het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de noordkant van het kantoorlocatie Papendorp. De wijk verbindt Leidsche Rijn en Kanaleneiland. Langs het kanaal ben je zo in Leidsche Rijn Centrum en via de Prins Clausbrug kom je in Kanaleneiland. Op het terrein waar Groenewoud komt, staat nu nog de asfaltcentrale. De asfaltcentrale gaat weg, maar ontwikkelaar Loostad kijkt of (een deel van) het gebouw kan blijven staan met een andere invulling. Geïnteresseerden wordt gevraagd om mee te denken over het stedenbouwkundig plan van deze prachtige toekomstige woonwijk. Hier bieden we 1.000 tot 1.500 huishoudens een nieuwe plek in Utrecht. De gemeente organiseert samen met Loostad een inloopavond. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden een mening, reactie en ideeën geven over de invulling van Groenewoud. Iedereen is welkom om mee te praten. Urbis ontwerpt samen met Buro Sant en Co landschapsarchitectuur en Kraaijvanger Architects het stedenbouwkundig plan Groenewoud in Utrecht. In opdracht van Loostad bv, in overleg met Gemeente Utrecht. Volg de link voor meer informatie.

Urbis bezoekt het Ruhrgebied

Het team van Urbis was twee dagen in het Ruhrgebied om inspiratie op te doen. Er werden verschillende projecten bezocht waaronder woningbouw, herontwikkeling en landschapsparken. In Essen werd onder andere de ThyssenKrupp campus aangedaan. Dit is het hoofdkwartier van de gelijknamige staalfabrikant die verschillende kantoorgebouwen in een landschapspark heeft laten aanleggen. In Duisburg bezochten het team de Innenhafen, een voormalig binnenhavengebied dat inmiddels een binnenstedelijke wijk is geworden. Het Rheinpark net buiten de stad is een landschapspark dat aangelegd is op het terrein van een voormalige staalfabriek aan de rivier. In Dortmund was een rondleiding georganiseerd in een complex van een woongenootschap ‘ Am Tremoniapark’. Ook bezochten we hier de Phoenixsee; een wijk rondom een kunstmatig aangelegd meer op vervuilde grond. Hier werd, ook dankzij het mooie weer, duidelijk hoe de steden in het Ruhrgebied langzaam transformeren van industriegebied naar schone en gezonde steden.

eerste sleutel Emerald in de Bijlmer

Op 22 maart is de eerste sleutel uitgereikt aan de bewoners van Emerald, in de D-buurt in de Bijlmermeer te Amsterdam. Deze feestelijke bijeenkomst, in het bijzijn van dagelijks bestuurder Vyent, Jagersma (belegger Achmea) en directeur van ontwikkelaar AM Huikeshoven, markeert de oplevering van een deel van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Emerald wordt een nieuwe woonwijk gelegen tussen de Daalwijkdreef en Egoli in de E-buurt in Amsterdam Zuidoost. Het plan omvat 76 koopwoningen, waaronder 46 rij- en hoekwoningen, 24 twee-onder-een-kapwoningen, zes appartementen en vijf vrije kavels. Daarnaast worden honderd vrije sector huurwoningen gerealiseerd in het middeldure segment. De architect van het plan is Steenhuis Bukman. Urbis was verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig masterplan en de supervisie (D. Lambert). Het plan is tijdens de crisis op onderdelen aangepast om meer grondgebonden woningen te kunnen realiseren. Voor meer informatie over ons project zie: https://www.facebook.com/pages/Emerald/595459693931362/

Quartier Stuff-Grünewald Luxemburg stad

Eind 2015 is een event georganiseerd waarin de mogelijkheden voor de ontwikkeling van o.a. een hotel in de wijk Grünewald in Luxemburg stad is besproken met de inwoners van de wijk. Participatie over de inrichting van een bewonersplein en de indeling van de plot kwamen ook aan de orde. Men kon ook stemmen voor bepaalde voorstellen. Er kwamen veel bezoekers op af. Urbis was aanwezig in een van de tenten om de bewoners te informeren. Zie ook de facebook pagina:

presentatie van de historische atlas Delft

Op 23 oktober vond de boekpresentatie plaats van de historische atlas van de stad Delft. De auteur Stef van der Gaag overhandigde een eerste exemplaar aan de wethouder en aan de Rector Magnificus van de T.U. Delft. Vanaf die datum is het boek ook te koop in de boekwinkels. De middag werd door de stadsbouwmeester van delft (Wytze Patijn) en de directeur van Museum Rotterdam (Paul van de Laar) gepresenteerd. De plattegrond van Delft, ontstaan in een veenontginningslandschap, is bepaald door de afvoer van water. Een gedolven waterloop, Oude Delft genaamd (vroeger: de Delf) maakt de verbinding tussen de Vliet en de Schie. Bijna loodrecht daarop liggen de evenwijdig lopende kavelsloten. Het vroege belang van Delft te midden van de Hollandse steden blijkt in de Gouden Eeuw uit haar derde plaats in de rij van stemhebbende steden. De stad was met haar militaire magazijnen en werkplaatsen een ware wapenplaats. Dankzij het ‘eigen’ Delfshaven was Delft ook vertegenwoordigd in de colleges van de Admiraliteit van de Maeze en de Grote Visserij. De opbloei was in de veertiende eeuw begonnen met de bier- en de textielproductie. In de vijftiende eeuw werd Delft vooral een echte ‘bierstad’, maar het brouwen op zijn beurt begon in belang af te nemen toen het fameuze ‘Delfts blauw’ opkwam. In de negentiende eeuw werd Delft een echte fabrieksstad. En ook de komst van een nieuwe nationale ingenieursopleiding zou verstrekkende gevolgen hebben. Na 1945 groeiden bevolking, industrie en Technische Universiteit explosief, wat vroeg om grote gebiedsuitbreidingen. Al deze ontwikkelingen, van veenontginning en eerste stedelijke opbloei tot heden, worden zichtbaar gemaakt in het in deze atlas bijeengebrachte en toegelichte kaarten ander beeldmateriaal. ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm rijk geïllustreerd [...]

eerste paal Meerhaege, Berkel

Op donderdag 1 oktober 2015 is de eerste paal geslagen voor het project Meerhaege te Berkel en Rodenrijs, in de wijk Meerpolder. Het project betreft 84 woningen gelegen tussen de Oostmeerlaan en de Naardermeerstraat. Petra Sala is als supervisor (in opdracht van de gemeente Lansingerland) betrokken geweest bij dit project, dat  in een hoog tempo tussen september en december 2014 ontwikkeld is. De ontwikkelaar is een combinatie van Tetteroo en AM, de architect is Paul Kloet.

Betaalbaar wonen in Luxemburg stad

Op 12 juni 2015 hebben de ministers François Bausch en Maggy Magel een persconferentie gegeven waarin zij aangaven wat de nieuwe woningbouwpolitiek is. Kirchberg en ook het plangebied waar Urbis aan werkt is een belangrijke pilot om uitdrukking te geven aan deze nieuwe politiek. Deze is gericht op het mogelijk maken voor mensen met een midden- of lager inkomen om ook in Luxemburg een huis te betrekken voor een aanvaardbare prijs. Diverse maatregelen worden genomen om zo de aanhoudende prijsopdrijving van vastgoed in Luxemburg tegen te gaan. In Het plangebied Zone A1, onderdeel van het project Kennedy Süd en ontworpen door Urbis worden deze maatregelen actueel. O.a. zullen er veel huurwoningen worden aangeboden en wordt er een maximale verkoopprijs afgesproken per m2. 70% van het gebied wordt gecontroleerd ontwikkeld en slechts 30% wordt in de vrije markt ontwikkeld. Voor meer informatie over het project Kennedy Süd zie onze website Voor meer informatie over de persconferentie zie pers website [printfriendly]

Historische atlas van Delft

De plattegrond van Delft, ontstaan in een veenontginningslandschap, is bepaald door de afvoer van water. Een gedolven waterloop, Oude Delft genaamd (vroeger: de Delf) maakt de verbinding tussen de Vliet en de Schie. Bijna loodrecht daarop liggen de evenwijdig lopende kavelsloten. Het vroege belang van Delft te midden van de Hollandse steden blijkt in de Gouden Eeuw uit haar derde plaats in de rij van stemhebbende steden. De stad was met haar militaire magazijnen en werkplaatsen een ware wapenplaats. Dankzij het ‘eigen’ Delfshaven was Delft ook vertegenwoordigd in de colleges van de Admiraliteit van de Maeze en de Grote Visserij. De opbloei was in de veertiende eeuw begonnen met de bier- en de textielproductie. In de vijftiende eeuw werd Delft vooral een echte ‘bierstad’, maar het brouwen op zijn beurt begon in belang af te nemen toen het fameuze ‘Delfts blauw’ opkwam. In de negentiende eeuw werd Delft een echte fabrieksstad. En ook de komst van een nieuwe nationale ingenieursopleiding zou verstrekkende gevolgen hebben. Na 1945 groeiden bevolking, industrie en Technische Universiteit explosief, wat vroeg om grote gebiedsuitbreidingen. Al deze ontwikkelingen, van veenontginning en eerste stedelijke opbloei tot heden, worden zichtbaar gemaakt in het in deze atlas bijeengebrachte en toegelichte kaarten ander beeldmateriaal. ca. 80 p. | gebonden | 25 x 33 cm rijk geïllustreerd in kleur vormgeving Jan Boerman † introductieprijs €24,50, daarna €29,50 | november

Raaks (Haarlem) wint NRW-jaarprijs

Het Raaksproject is door de NRW uitgeroepen tot beste winkelcentrum van Nederland en wint daarmee de NRW jaarprijs 2013. Het Raaksproject is in 1997 gestart met een prijsvraag. Deze is in 1998 gewonnen door het consortium Amvest, MAB en DuraVermeer, met Urbis als stedenbouwkundig ontwerper. In 2006 is gestart met de bouw; fase 1 (Lakenhof, Claus en Kaan) is in 2007 opgeleverd. Fase 2, bestaande uit de grote parkeergarage (Kraaijvanger · Urbis) met daarop Raakspoort (Bolles Wilson) en het Raakskwartier (Crepain Binst) en de doorbraak naar de Gedempte Oude Gracht (Claus en Kaan). Het stedenbouwkundig ontwerp alsmede het ontwerp voor de buitenruimte komt van Urbis. Het juryrapport: Het zijn weer eens roerige tijden in onze Nederlandse markt. Economische malaise en consumentenvertrouwen dat op het laagste punt staat sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw. Maar dit keer lijkt het er op dat er een echte breuk met het verleden is ontstaan. De wetmatigheden die decennialang golden zijn vandaag de dag al bijna niet meer toepasbaar. Toch zijn veel projecten al meer dan 10 jaar geleden gestart. Gemeentes, ontwikkelaars en beleggers houden elkaar, nog steeds vanuit die tijdgeest, in een houdgreep die de flexibiliteit om projecten aan te passen aan de hedendaagse spelregels voor succes bemoeilijkt. Denk aan afgesproken metrages voor functies of branchebeperkingen. Des te knapper dat het resultaat van de ontwikkeling van Raaks, twaalf jaar geleden gestart en verleden jaar geopend, helemaal van deze tijd is. Sterker nog, de natuurlijke inbedding in zijn omgeving en het gebruik van de historische onderdelen in combinatie met eigentijdse architectuur, springen er echt uit. De multifunctionele inpassing van horeca, leisure, retail, wonen, dienstverlening en de plek van het stadskantoor, doet nu al tijdloos aan. Consumenten waarderen de [...]